Thông Báo


 

Theo các quy định có liên quan của chính phủ Trung Quốc, các dịch vụ VPN có liên quan như: SSR, V2ray, được cung cấp bởi trang web này chỉ được sử dụng cho người không phải là người Trung Quốc. Hiện tại, đăng ký dưới quyền công dân Trung Quốc không được chấp nhận. Thường xuyên xem phần thông báo của trang web để biết thêm thông tin cụ thể về điều  này nhé.

Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Cảm ơn quý khách luôn ủng hộ chúng tôi. Chúc quý khách luôn có cuộc sống vui vẻ.