Welcome to VPN.Travel-TV

The Fastest VPN!

Dịch vụ chúng tôi cung cấp

Chúng tôi làm gì

An toàn

 • 1. Chúng tôi cam kết sẽ không ghi lại bất kỳ dữ liệu người dùng, không can thiệp vào các yêu cầu truy cập của người dùng. Từ chối tiết lộ thông tin người dùng cho bất kỳ tổ chức hoặc chính phủ nào;

 • 2. Truyền dữ liệu được mã hóa kép bởi WS và TLS kĩ thuật mới để đảm bảo dữ liệu truy cập không bị bẻ khóa;
 • Tốc độ

 • Tất cả các dịch vụ VPN mà chúng tôi cung cấp, các nhà cung cấp máy chủ là "GCP", "Aliyun", sử dụng 16 luồng 32 lõi, máy chủ tối ưu hóa IO cao. Mạng sử dụng CN2 và GIA, cũng như một số dòng CN2 & GIA để đảm bảo độ trễ thấp hơn;
 • Phục vụ

 • Chúng tôi có dịch vụ trước,sau bán hàng tốt nhất. Chúng tôi có đa ngôn ngữ bao gồm:T、tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Anh cho bạn lựa chọn. Hệ thống phục vụ 12 giờ giải quyết các vấn đề thắc mắc của bạn.
 • About
  Welcome to VPN.Travel-TV.NET

  Chúng tôi sẽ có những phương án giải quyết  tốt nhất cho bạn

  • Multiple inbound/outbound proxies: one V2Ray instance supports in parallel multiple inbound and outbound protocols. Each protocol works independently.
  • Customizable routing: incoming traffic can be sent to different outbounds based on routing configuration. It is easy to route traffic by target region or domain.
  • Multiple protocols: V2Ray supports multiple protocols, including Socks, HTTP, Shadowsocks, VMess etc. Each protocol may have its own transport, such as TCP, mKCP, WebSocket etc.
  • Obfuscation: V2Ray has built in obfuscation to hide traffic in TLS, and can run in parallel with web servers.
  • Reverse proxy: General support of reverse proxy. Can be used to build tunnels to localhost.
  • Multiple platforms: V2Ray runs natively on Windows, Mac OS, Linux, etc. There is also third party support on mobile.