Cước phí theo gói


Phân loại thẻ thành viên

Có 3 loại: “Thành viên thông thường”, “Thành viên VIP”, “Thành viên VIP theo yêu cầu”

 • 【Gói thành viên thông thường】
  • Sau khi đăng kí tài khoản sẽ được dùng thử 3 ngày 10G. Nếu dùng hết mà không đăng kí gói vip sẽ không dùng được phần mềm VPN.
 • 【Gói VIP】
  • Có thể sử dụng nhiều các máy chủ  trong gói 【VIP-1】để lên mạng; dùng cùng lúc 2 thiết bị (Không phân biệt thiết bị gì), không bị giới hạn tốc độ  (thực tế tốc độ mạng bị ảnh hưởng  bởi nhà mạng bạn dùng và nơi bạn sống).
 • 【Gói VIP tùy chỉnh】:
  • Liên hệ với nhân viên để thiết kế VPN theo yêu cầu của bạn. Gói này bao gồm các máy chủ trong gói【VIP-1】và máy chủ thiết kế riêng cho bạn. Thiết bị và lưu lượng được thiết kế theo yêu cầu của bạn. Không bị giới hạn bới tốc độ (thực tế tốc độ mạng bị ảnh hưởng  bởi nhà mạng bạn dùng và nơi bạn sống).

Cước phí theo gói VPN

Gói thành viên VIP bao gồm:

 • [Gói thanh toán hàng tháng VIP]
  • 15 tệ/ 30 ngày, bao gồm lưu lượng truy cập mạng 30 GB, hết hạn tài khoản Vip-1 sẽ trở về tài khoản phổ thông;
 • [Gói thanh toán nửa năm VIP]
  • 60 tệ / 180 ngày. Được đặt lại sau 30 ngày, đặt lại tổng cộng 6 lần, mỗi tháng lưu lượng truy cập mạng 35 GB 1 tháng, lưu lượng truy cập hàng tháng không được tích lũy, hết hạn sẽ tự động trở về tài khoản [Thành viên thông thường]. Thời hạn hiệu lực có thể mua thêm dung lượng ở  [Gói lưu lượng VIP];
 • [Gói thanh toán hàng năm VIP]
  • 100 tệ / 365 ngày. Hệ thống tự đặt sau 30 ngày, tổng cộng 12 lần, lưu lượng truy cập mạng 40 GB mỗi tháng, lưu lượng truy cập hàng tháng không được tích lũy, hết hạn sẽ tự động bị xóa và tự trở về tài khoản [Thành viên thông thường]. Thời hạn hiệu lực có thể mua thêm dung lượng ở [Gói lưu lượng VIP];
 • [Gói lưu lượng VIP]
  • 5 tệ / 100GB / tháng. Tự động hết hạn sau 30 ngày hoặc theo gói bạn đăng kí. Lưu ý: [Thành viên thông thường] sau khi mua gói dung lượng không có hiệu lực, vui lòng liên hệ với nhân viên để xác minh hoàn tiền;

Chú ý: Cách nạp tiền

 • Trang web này chỉ có thể thanh toán  qua “Alipay”.
 • Bước 1 nạp tiền vào tài khoản (充值). Bước 2: Mua gói sử dụng; Sau khi nạp tiền hoàn tất, vui lòng vào  ” cửa hàng  (套餐购买) để mua gói bạn muốn đăng kí